X'jimpurtani

Latest News

Jimpurtani
02/07/2015: Jimpurtani

Bejn it-23 u l-24 ta' Ottubru ġie organizzat is-seminar ‘Jimpurtani’. Matul dan is-seminar ġie ippreżentat il-manwal "X'Jimpurtani" li għandu bħala skop li jwassal it-Tagħlim Soċjali tal-Knisja liż-żg...
read more

Appoġġ finanzjarju
30/06/2015: Appoġġ finanzjarju

Dan il-proġett ma kienx ikun possibli mingħajr l-appoġġ finanzjarju tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat.
read more


view all

Welcome

X’jimpurtani huwa ktejjeb ta' attivitajiet għal dawk kollu li jmexxu gruppi ta’ żgħażagħ ta’ bejn it-tlettax u s-sittax il-sena biex jgħinuhom jiddiskutu u jirreflettu fuq ir-realtajiet soċjali ta’ madwarhom minn lenti nisranija.

Riżorsi

Il-Lijder.... xIl-Lijder.... x'jimpurtah?

Bħal f'kull xogħol man-nies, l-ewwel u l-aqwa għodda hija l-persuna. Għalhekk il-persuna tal-lijder trid tkun...
read more

Prinċipji tat-Tagħlim Soċjali tal-KnisjaPrinċipji tat-Tagħlim Soċjali tal-Knisja

It-Tagħlim Soċjali tal-Knisja huwa teżor ta' għerf fuq kif nistgħu nibnu soċjeta' iktar ġusta u fuq kif nistgħu, bħala Nsara, nimxu fit-triq tal-qdusija fil-ħajja "normali" ta' kuljum.
read more


view all

The Message

Jekk noqgħod nofs siegħa kull ġimgħa fil-garaxx tad-dar tiegħi ma jfissirx li jien karozza. Bl-istess mod, il-fatt li mmur nofs siegħa quddiesa darba fil-ġimgħa mhux biżżejjed biex nissejjaħ nisrani. Biex tkun ħajja, il-fidi tagħna jeħtieġ li ngħix...
read more
facebook youtube twitter flickr